Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

UWAGA RODZICE!RODZICU, ZAPOZNAJ SIĘ Z NOWYMI ZASADAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W NASZYM PRZEDSZKOLU PODCZAS TRWANIA PANDEMII COVID 19! CHCEMY, ABY WSZYSCY PRZESZLI PRZEZ TEN TRUDNY CZAS BEZPIECZNIE I W DOBRYM ZDROWIU

1. ZAPOZNAJ SIĘ Z PROCEDURĄ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU W OKRESIE PANDEMII
COVID – 19
2. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż wychowawcom istotne informacje o stanie jego zdrowia;
3. Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki (podczas pobytu w przedszkolu dziecko zwolnione jest z obowiązku noszenia maseczki);
4. Przyprowadzaj do przedszkola dziecko zdrowe – bez jakichkolwiek objawów chorobowych. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka i pozostawia je rodzicom.
5. Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji! Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;
6. Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało żadnych przedmiotów i zabawek z domu do przedszkola. Wszystko, co jest dziecku potrzebne zapewnia przedszkole!
7. W okresie pandemii w przedszkolu nie myjemy zębów! – prosimy o zadbanie o higienę jamy ustnej dziecka w domu;
8. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa, ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie;
9. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
10. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do przedsionka przedszkola, gdzie po zmierzeniu temperatury dziecko odbierane jest przez pracownika placówki.
11. W przypadku kolejki do wejścia rodzice proszeni są o zachowanie dystansu przynajmniej 2 m;
12. Pracownik dba o to, by dziecko po wejściu do przedszkola umyło ręce a następnie odprowadza je do szatni, a po przebraniu się do sali, w której dziecko będzie odbywało zajęcia.
13. Pracownik wyznaczony do odbioru dzieci od rodziców dba o to, by dzieci z różnych grup nie stykały się ze sobą.
14. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.
15. Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika przedszkola, który oczekuje przy drzwiach wejściowych.
16. W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw, rodzic/opiekun prawny/osoba prawna, odbiór dziecka odbywa się przez główne drzwi wejściowe do ogrodu.
Komunikat 2020-08-28, 20:56 | autor: Mariola Woźniak
Przedszkolowo.pl logo