Opłaty

Od 1 maja 2014r opłaty za przedszkole mogą Państwo wnosić w dwojaki sposób:

1. Poprzez dokonanie opłaty w przedszkolu
2. Na rachunek bankowy


Przypominamy rodzicom, że opłatę za przedszkole należy dokonywać do dnia 12 każdego miesiąca.


Wszelkie informacje o opłatach za przedszkole są udzielane przez intendentkę. Bardzo prosimy o nie wpłacanie kwot większych od należnych czy zaokrąglonych.

Uwaga
16.kwiecień 2020r


Informujemy że opłaty za przedszkole będą naliczane w momencie otwarcia placówki i powrotu do normalnych zajęć.
Przedszkolowo.pl logo