o nas

Przedszkole nasze rozpoczęło swoją działalność w kwietniu 1976 r. Prowadzimy 5 grup wiekowych

Od 10 lat mamy grupę integracyjną. Realizujemy podstawy programowe MEN, jak również programy własne:
- „Dziecko twórcą i odbiorcą sztuki”,
- „Program indywidualny dla dziecka niedosłyszącego”,
- „Program terapeutyczny dla dziecka z orzeczeniem”,
Zostały opracowane przez nauczycielki naszego przedszkola, których treści oparte są na naszych wieloletnich
doświadczeniach.

Prowadzone są również zajęcia dodatkowe z języka angielskiego opłacane przez Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich w grupach 4-latków, 5-latków, 6-latków oraz 5-6-latków. Regularne odbywają się katechezy.

Kronika przedszkola prowadzona jest od pierwszych dni istnienia placówki. Współpracujemy z wieloma instytucjami i fundacjami.
Bierzemy udział w licznych konkursach, przeglądach organizowanych na terenie Ząbkowic Śląskich, również w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych.
Oferujemy: miłą atmosferę, wykwalifikowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
Stwarzamy równe szanse edukacyjne wszystkim dzieciom – zdrowym, tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Zaangażowaną i kompetentną kadrę administracyjno – obsługową. Nasz ogród przedszkolny sprzyja bezpiecznemu
pobytowi dzieci na świeżym powietrzu.
Przedszkolowo.pl logo